Välkommen prenumerant

Välkommen prenumerant

Hej, och tack för att du valt att bli prenumerant!

Det är tack vare dig och alla andra prenumeranter som den här sajten är möjlig. Här plockas inga vintser ut utan återinvesteras i rapporteringen av den lokala fotbollen i Ångermanland.

Återigen, stort tack.

Vänligen Toni Lappalainen & Smrutti Panda